Interviurile AY

”Biz iki komşu ülkeyiz, ilişkilerimiz uzun yıllara dayamaktadir. Birer iki dost ülkeyiz. Ve her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da ortak işbirliği,eğitim bilgileri, tecrübe paylaşımı , eğitim teknolojileri ve meteryalleri paylaşımı gibi konularda Romen eğitim sistemine’de katkıda bulunmak istiyoruz.””

Aylin Asan: TÜRK MAARİF Vakfı ve Uluslararası MAARİF Okuları dünya üzerinde hangi rölü üstleniyorlar?
Direktör Alparslan Ateş : Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini ortak iyi’ye ulaştıracak bir yol olarak gören Türkiye’nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısıdır. Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur. Kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıf olan Türkiye Maarif Vakfı, her ülkede okul öncesinden yükseköğretime eğitimin her aşamasında etkin faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuştur.

Aylin Asan: Geçen sene Avrupa Birliğinde ki ilk okulunuzu Romanya’da Bükreş’te açtığınız, faaliyet gösterdiğiniz alanlar nelerdir?
Direktör Alparslan Ateş : MAARİF Vakfı okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açar. Yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler kurar. Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile nakdî destekler ve defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile aynî destekler sağlar. Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kurar.

Aylin Asan : MAARİF Vakfı ve MAARİF Okuları yönlendirildiği vizyonu nedir?
Direktör Alparslan Ateş: MAARİF Vakfı ilmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanların yetiştiği alanında öncü bir eğitim kurumu olmak. Misiyonumuz bütün dünyada insanlığın ortak birikimini ve Anadolu’nun kadîm irfan geleneğini esas alan kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütmek.

Aylin Asan: MAARİF Okulları römen eğitim sistemine nasıl katkıda bulunuyorlar?
Direktör Alparslan Ateş: Biz iki komşu ülkeyiz, ilişkilerimiz uzun yıllara dayamaktadir. Birer iki dost ülkeyiz. Ve her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da ortak işbirliği,eğitim bilgileri, tecrübe paylaşımı , eğitim teknolojileri ve meteryalleri paylaşımı gibi konularda Romen eğitim sistemine’de katkıda bulunmak istiyoruz.