Interviurile AY

TİKA Bükreş Ofisin Koordinatörü Yasemin Melez Biçer :” TİKA devam eden ve planlanan projeleri ile Romanya ve Türkiye gibi iki önemli stratejik ortak arasındaki mevcut işbirliği ve bağları daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır”

TİKA Bükreş Ofisin Koordinatörü Yasemin Melez Biçer dergimizin facebook sayfasında yayınlayan AY DİALOG programın konuğu olarak röportaj verdi :

Aylin Asan: TİKA dünya üzerinde hangi rolü üstleniyor

Yasemin Melez Biçer: Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi kalkınma ajansı olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı-TİKA, 1992 yılında kurulmuştur. Takip eden yıllarda, istikrarlı bir şekilde büyüyen TİKA bugün 5 kıtada 60 koordinasyon ofisi ile 170 ülkede faaliyet göstermektedir.
TİKA’nın temel amacı, Türkiye ile ortakları arasında, güçlü bir işbirliği tesis etmek ve bu doğrultuda yerel ihtiyaç ve talepleri dikkate alarak uzun vadeli projeler geliştirmektir.
Yerel yönetimler, STK’lar ve akademik çevrelerle işbirliği içerisinde sağlık, eğitim, finans, turizm, kültür ve restorasyon olmak üzere geniş bir yelpazede projeler üreten TİKA, 25 yılı aşkın tecrübesiyle 170 ülkede 25.000’in üzerinde proje gerçekleştirildi.
TİKA’nın faaliyetleri, Türkiye’nin küresel kalkınma yardım programının ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Türkiye’nin küresel insani yardım ve kalkınma yardımlarındaki payı son yıllarda istikrarlı bir şekilde artmaktadır. 2019 Küresel İnsani Yardım Raporuna göre Türkiye, 2018 yılında toplam 8,39 milyar dolar ile dünyanın en çok İnsani Yardım yapan ülkesi oldu.

Aylin Asan : 2018 yılında göreve başladıktan sonra gerçekleştirilen projelerden bahsedebilir misiniz?

Yasemin Melez Biçer: TİKA’nın Bükreş Koordinasyon Ofisi, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçiliğimiz bünyesinde 2015 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. O zamandan beri, resmi yerel ortakların aktif katılımı ve işbirliği ile çeşitli alanlarda yaklaşık 150 proje gerçekleştirildi.
2018 yılında göreve başladığımdan bu yana ise Başkanlığımızca Romanya’da gerçekleştirdiğimiz projelerden bazıları

– Romanya Milli Kütüphanesi Veri Depolama Ve Tarama Sistemi Kurulumu
Romanya Milli Kütüphanesi Özel Koleksiyonlar Bölümü’ndeki eserler dijital ortama aktarılarak dünya çapında erişime açıldı. İçerisinde Osmanlı dönemine ait ortak kültürel mirasımızın da bulunduğu eserlerin dijital ortama aktarılmasını sağlamak amacıyla profesyonel tarama ve veri depolama sistemleri kurulumu gerçekleştirildi. Başta el yazmaları olmak üzere nadir ve değerli eserler, arşiv belgeleri, haritalar, grafik, gravür, fotoğraf ve süreli yayınlardan oluşan yaklaşık 65.000 eserin bulunduğu Romanya Milli Kütüphanesi’ne ait Özel Koleksiyon Bölümü’ndeki eserler dijital ortama aktarılıyor.

– Mecidiye Hastanesi Poliklinik Bölümü Tadilatı
Mecidiye’de 150.000 kişiye hizmet edecek polikliniğin tadilatı gerçekleştirildi. Modern koşullara uygun bir şekilde neredeyse yeniden inşa edilen poliklinik bölümü, medikal donanım projesinin de gerçekleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

– Pantelimon Hastanesi Ameliyathane Donanımı
Yine sağlık sektöründe Bükreş Pantelimon acil hastanesinde 1 ameliyathane tüm ekipmanları yenilenerek modernize edildi.

– Gıda Ve Hijyen Paketleri Dağıtımı
Pandemi başlangıcında 1500 ve akabinde Ramazan ayı ile birlikte 1000 olmak üzere toplam 2500 adet (yaklaşık 30 ton) gıda ve hijyen paketi Romanya Müslümanları Müftülüğü başta olmak üzere Romanya Demokrat Türk Birliği ve Romanya Müslüman Tatar Türklerinin Demokrat Birliği işbirliğinde Dobruca Bölgesinde dar gelirli ve 65 yaş üstü ailelere ulaştırıldı.
Dezavanajlı grupların topluma entegrasyonlarının sağlanması amacıyla çeşitli projeler ürettik.

– İşitme Engelliler Orta Okulu Meslek Atölyesi Ve Duyu Stimulasyon Odası Kurulumu
Toplumun dezavantajlı gruplarından biri olan işitme engelli öğrencilerin işgücü piyasasına entegrasyonu konusunda yardımcı olacak tekstil, seramik, plastik süblimasyon ve baskı kurutma meslek atölyeleri ile otistik spektrum bozuklukları olan çocukların tedavisi için gerekli olan çok duyulu stimülasyon odası, pandemi sürecinde TİKA’nın desteği ve Bükreş Engelli Öğrenciler Eğitim Müfettişliği işbirliğinde Bükreş 1 nolu İşitme Engelliler Ortaokulunda kuruldu.

– Köstence Sokak Çocukları Barınağı Tadilat Ve Donanımı

– Köstence Traian Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kurulumu

Bakıma muhtaç, engelli veya aileleri olmayan çocukların topluma kazandırılmasında önemli bir rol oynayan Köstence Sosyal Yardımlar ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü işbirliğinde, kimsesiz, engelli, bakıma ve korumaya muhtaç çocuk ve gençlerin tedavi göreceği Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği kurulumu gerçekleştirilerek hizmete açıldı. Şu anda 2 diş hekimi ile hizmet vermekte olan ağız ve diş sağlığı kliniği ile bakıma muhtaç engelli çocuklar dâhil olmak üzere kimsesiz veya ailesi dar gelirli çocukların genel tarama ve muayeneleri ile tedavileri artık yapılabiliyor.

– Şiddete Maruz Kalan Anne Ve Çocuk Merkezi Modernizasyonu
Köstence Sosyal Yardımlar ve Çocuk Esirgeme Müdürlüğü işbirliğinde şiddet mağduru anne ve şiddet mağduru çocukların konakladığı merkezin tadilatı tamamlandı. Şimdi ise ihtiyaç duyulan mobilya ve diğer malzemelerin temini sağlanıyor.

Bu alanda Romanya’da gerçekleştirilen bir diğer önemli proje ise;

– Temiz Yaşam Projesi – Hijyen Merkezi kurulumu
Temiz ve sıcak suya erişimi bulunmayan vatandaşların yararlanabileceği merkezin tadilatı ve modern ekipman ile donanımı Bükreş’in merkezinde yer alan 5. Sektör Belediyesi ile iş birliğinde gerçekleştirildi. Dezavantajlı grupların temiz bir yaşama kavuşarak sosyal anlamda yaşadıkları sorunlara çözüm olmak isteyen merkez, ayda yaklaşık 6.000 kişiye hizmet veriyor.
Eğitim alanında üretilen projelerden sen önemlisi ise Türkçe Sınıfları.

– 38 Türkçe Sınıfı Tadilat ve Donanımı
Romanya’da yaşayan soydaşlarımızın daha modern şartlarda dil eğitimi alması ve öğrenebilmelerine katkı sunmak amacı ile 2018 yılında tamamlanan 38 Türkçe sınıfı ile birlikte 2015 yılından bu yana Dobruca bölgesinde toplamda 71 Türkçe sınıfını yenilenerek modern ekipmanlar ile donatıldı ve 1 dil laboratuvarı kuruldu.

Aylin Asan: Türkiye-Romanya arasındaki ikilli ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye ile Romanya arasında stratejik ortaklığın yanı sıra, uzun yıllar süren etkileşimimizin meyveleri olarak güçlü tarihi ve kültürel bağlar bulunmaktadır. Türkçe ve Romence dillerindeki ortak kelime sayısının çokluğu bunun göstergelerinden sadece biridir. Bu etkileşimin yaşayan en önemli bileşeni olan Türk – Tatar soydaşlarımızın ise, iki ülke arasında kalıcı dostluk köprülerimiz olduğunu düşünüyorum.

Aylin Asan: TİKA Olarak gelecek için planlarınız ve Romanya’daki Türk toplumu için mesajınız nedir?

Yasemin Melez Biçer: TİKA devam eden ve planlanan projeleri ile Romanya ve Türkiye gibi iki önemli stratejik ortak arasındaki mevcut işbirliği ve bağları daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bu projelerin, etkinliklerin üretilebilmesine imkan veren Romen makamlarına ve bugüne kadar işbirliği yaptığımız tüm Romen kurumlarına ve partnerlerimize teşekkürü borç bilirim.