Politic

Participarea secretarului de stat pentru afaceri europene, Iulia Matei, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale

Secretarul de stat pentru afaceri europene Iulia Matei a participat marți, 13 octombrie 2020, la reuniunea miniștrilor și secretarilor de stat pentru afaceri europene din statele membre UE, care s-a desfășurat în Luxemburg.

Agenda reuniunii a inclus o dezbatere în pregătirea reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie 2020, precum și un schimb de opinii privind la stadiul negocierilor privind relațiile viitoare dintre UE şi Regatul Unit al Marii Britanii. De asemenea, discuțiile au mai vizat și aspecte privind statul de drept, în contextul recentei publicări de către Comisia Europeană a primului raport din seria dialogului anual privind statul de drept. De asemenea, agenda a inclus și două puncte de informare cu privire la stadiul organizării Conferinței privind viitorul Europei și respectiv stadiul negocierilor cu Parlamentul European privind Cadrul Financiar Multianual 2021-2027.

În cadrul schimbului de opinii referitor la procesul de negociere privind relațiile viitoare UE-Regatul Unit, subiect care figurează și pe agenda proximului Consiliu European, secretarul de stat Iulia Matei a reiterat sprijinul pentru eforturile negociatorului șef al Uniunii în direcția facilitării unui acord care trebuie însă să fie cât mai cuprinzător și să reflecte principiile comune agreate și interesele fundamentale ale Uniunii și ale cetățenilor săi. Oficialul român a evidențiat, în context, necesitatea asigurării de condiții nediscriminatorii față de toate statele membre UE și de reciprocitate în domeniul mobilității și al coordonării sistemelor de securitate socială.

În cadrul dezbaterii consacrate statului de drept, secretarul de stat Iulia Matei a exprimat susținerea României pentru noul mecanism general aplicabil la nivel UE. A arătat că acesta reflectă abordarea susținută constant de România, în sensul unei evaluări în acest domeniu, care să se aplice tuturor statelor membre UE, pe baza principiilor obiectivității, non-discriminării și egalității de tratament între statele membre. Totodată, a susținut propunerea avansată de Președinția germană a Consiliului, de derulare şi organizare periodică a dezbaterilor în cadrul Consiliului UE, pe baza evaluării anuale a Comisiei Europene, exprimând sprijinul României pentru menținerea acestei abordări și de către următoarele Președinții ale Consiliului.

În cadrul schimbului de opinii pe temele aflate pe agenda Consiliului European din 15-16 octombrie, secretarul de stat pentru afaceri europene a făcut referire la coordonarea măsurilor adoptate la nivel UE în context COVID-19, la obiectivele Uniunii în domeniul schimbărilor climatice și la o serie de aspecte relevante în raport cu relațiile UE-Africa.

Cu referire la măsurile adoptate la nivel UE în context COVID-19, a arătat că, în mod evident, este necesară coordonarea în continuare între statele membre a eforturilor, element care va permite formularea unui răspuns mai eficient la provocările continue determinate de această pandemie. A evidențiat faptul că experiența acumulată și lecțiile învățate din gestionarea primului val se dovedesc utile în acest exercițiu de coordonare și a subliniat importanța restabilirii, imediat ce va fi posibil, a deplinei funcționări a pieței interne și a celor patru libertăți fundamentale ale Uniunii. De asemenea, a fost evidențiată și importanța coordonării în sensul asigurării de vaccinuri și aprovizionării cu medicamente și materiale medicale necesare gestionării crizei sanitare.

În privința obiectivelor Uniunii în domeniul schimbărilor climatice, secretarul de stat pentru afaceri europene a arătat că este importantă urmărirea îndeplinirii obiectivului politic asumat de lideri privind asigurarea neutralității climatice la orizontul 2050. A subliniat însă că acest proces trebuie să se realizeze într-o manieră echitabilă, din punct de vedere economic și social, pentru toate statele membre. Din acest punct de vedere, o atenție deosebită trebuie acordată formulării unor mecanisme de implementare și de sprijin adecvate, care să permită statelor membre să acomodeze, de o manieră flexibilă, realitățile lor de dezvoltare. În context, a subliniat faptul că, pentru România, este importantă menținerea unei abordări flexibile privind stabilirea mixului energetic, cu evidențierea rolului pe care utilizarea gazului natural și a energiei nucleare îl pot juca în procesul de tranziție spre o economie verde.

În ceea ce privește relațiile externe ale Uniunii, secretarul de stat a evidențiat susținerea României pentru consolidarea relațiilor Uniunii Europene cu Africa. Totodată, demnitarul român a arătat că problematica migrației trebuie să reprezinte o componentă importantă a dialogului cu statele africane, evidențiind importanța continuării dialogului cu acestea pe aspectele vizând returnarea și readmisia, dar și pe alte domenii cu relevanță pentru politica de migrație.