Politic

Ministerul Afacerilor Externe salută Rezoluția Adunării Generale ONU privind înființarea unui Fond ONU pentru finanțarea Programului pentru juriști stagiari al Curții Internaționale de Justiție

Ministerul Afacerilor Externe salută adoptarea, la 14 decembrie 2020, de către Adunarea Generală a ONU, a Rezoluției privind înființarea unui Fond ONU de finanțare a programului pentru juriști stagiari (Judicial Fellows Programme) al Curții Internaționale de Justiție (CIJ).

România a făcut parte, alături de Regatul Țărilor de Jos, Singapore, Senegal și Argentina, din grupul statelor promotoare ale inițiativei, eforturile depuse de aceste delegații asigurând susținerea a peste 70 de state care au sponsorizat Rezoluția și adoptarea documentului prin consens.

Cu prilejul vizitei ministrului Bogdan Aurescu la Palatul Păcii din Haga, sediul CIJ, din data de 9 noiembrie 2020, Președintele CIJ a adresat mulțumiri deosebite șefului diplomației române pentru promovarea activă de către țara noastră a acestei inițiative.

Adoptarea Rezoluției reprezintă o reconfirmare a importanţei demersurilor menite să consolideze cunoaşterea funcţionării CIJ de către juriști din spaţii geografice şi lingvistice cât mai diverse şi, implicit, a dezvoltării competenţelor în scopul soluţionării paşnice a diferendelor internaţionale.

Programul va fi finanțat din contribuții voluntare ale statelor și ale altor actori interesați, cu scopul de a facilita participarea tinerilor juriști din state în curs de dezvoltare la programul de stagiatură al CIJ.

Implicarea României în acest demers se fundamentează atât pe atașamentul profund al ţării noastre față de multilateralism și față de supremaţia dreptului în relaţiile internaţionale, cât şi pe susţinerea constantă a României pentru rolul şi activitatea fundamentale ale Curții Internaționale de Justiție în soluţionarea paşnică a diferendelor. Acest aspect a fost reflectat, printre altele, de recurgerea la jurisdicția CIJ pentru soluționarea diferendului privind Delimitarea Maritimă în Marea Neagră, finalizat în 2009 prin acordarea către România a 80% din suprafața în dispută, adică 9700 km2 de spații maritime reprezentând unica extindere de drepturi suverane și jurisdicție suverană ale României după Marea Unire, respectiv prin acceptarea de către România, în anul 2015, a jurisdicţiei obligatorii a Curţii.

Totodată, consolidarea programului corespunde susţinerii declarate de Curte pentru eforturile de îndeplinire a obiectivului 16 (,,Pace, justiție și instituții puternice”) al Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, ce vizează promovarea unor societăți pașnice și incluzive şi a accesului la justiție pentru toţi cetățenii.